KASUTUSLUBA

KASUTUSLOA/KASUTUSTEATISE TEENUS:

  • ehitise omaniku konsulteerimine,
  • objekti ülevaatus ja ehitise vastavuse kontrollimine ehitusloa saanud ehitusprojektile,
  • projekti muudatuste tegemine, mis ehitusseaduse alusel ei nõua uue ehitusloa taotlemist,
  • puuduvate dokumentide ja/või uuringute hankimine/tellimine,
  • ehitise kasutusloa/kasutusteatise taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest.

Kui soovid tellida teenust, pane kiri teele - info@devida.ee või võta meiega ühendust kontaktvormi kauduKONSULTATSIOONID

Lisaks pakume erinevaid konsultatsioone selleks, et saaksid teostada oma soove mõistlikult ja seadusele vastavalt.

Konsulteerime Sind järgnevate teemade osas:
•   projekteerimine - kui tunned, et Sa ei ole kompetentne otsustama, milline lahendus oleks kõige parem, aitame langetada õige otsuse. Lisaks saame kontrollida, mida on võimalik ehitada ning millises mahus (kui suur on ehitisalune pind, kõrgus, korruselisus, abihoonete hulk jne).
vastavus ehitusprojektile - kontrollides vajalikke dokumente, veendume, kas näiteks korter või maja vastab ikka kehtivale ehitusprojektile.
•    vastavus ehitise nõuetele,
•    kasutusloa või kasutusteatisega seotud küsimused,
•    omavoliliste ümberehituste seadustamine.

Copyright © 2019 De Vida

Design and developed by Acaao