Ehitiste seadustamine

Taotleme Teile ehitus- ja/või kasutusloa ning aitame teil seadustada omavoliliselt ehitatud ehitisi.

Copyright © 2019 De Vida

Design and developed by Acaao