ARHITEKT

De Vida arhitektuurikeskuses töötavad kogenud ja loovad arhitektid, kes aitavad teostada Sinu ideid.

Lähtume alati tellija soovidest, pakume projekteerimisel omalt poolt parimaid lahendusi ning arvestame üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega.

Samuti ei pea Sa muretsema ehituslubade ja vajalike kooskõlastuste saamise pärast – tegeleme nendega ise.

person-holding-black-pen-1109541

Meie meeskonnas on disaini ja arhitektuuri armastavad inimesed, kelleks on arhitektid, sisearhitektid ning ehitus- ja kasutuslubade nõustajad.

Ära oota enam kauem, vaid alusta oma unistuse täitmisega juba täna!

PROJEKT

De Vida arhitektuurikeskuses töötavad kogenud ja loovad arhitektid, kes aitavad teostada Sinu ideid.

Lähtume alati tellija soovidest, pakume projekteerimisel omalt poolt parimaid lahendusi ning arvestame üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega.

Samuti ei pea Sa muretsema ehituslubade ja vajalike kooskõlastuste saamise pärast – tegeleme nendega ise.

Oleme Sulle abiks järgnevate hoonete projekteerimisel:

 • eramud,
 • paarismajad,
 • korterelamud,
 • büroohooned,
 • avalikud hooned.

EHITUSLUBA

EHITUSLOA/EHITISTEATISE TEENUS:

 •  ehitise omaniku konsulteerimine,
 •  objekti ülevaatus ja vajadusel ehitise ülesmõõdistamine,
 •  vajadusel olemasoleva algse projekti digitaliseerimine,
 •  ehitise ehitusprojekti nõuetekohane vormistamine,
 •  koostatud ehitusprojekti kooskõlastamine selleks ettenähtud ametiasutustes,
 • ehitise ehitusloa/ehitusteatise taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest.

Kui soovid tellida teenust, pane kiri teele - info@devida.ee või võta meiega ühendust kontaktvormi kaudu

EHITUSREGISTER

Ehitusregistrisse projekti ja dokumentide sisestamine ei pruugi olla just kõige lihtsam ja kiirem tegevus. Selleks, et saaksid hoida kokku mitmeid tunde ja väärtuslikke närvirakke, ulatavad meie kogenud spetsialistid Sulle heameelega abikäe ning teevad kõik vajaliku Sinu eest ära.

Anna endast märku ja teeme ära. Kirjuta info@devida.ee.

ERIOMANDI SEADMINE

Korteriomandi aluseks on kinnisasja kaasomand, st korteriomand on kinnisasja kaasomanike õigussuhe. Korteriomandite loomisel eraldatakse kaasomanike kokkuleppega igale kaasomanikule teatud osa kaasomandis olevast hoonest, sellest tulenevalt võib eriomandit nimetada ka kaasomandist eraldatud omandiks.

KASUTUSLUBA

KASUTUSLOA/KASUTUSTEATISE TEENUS:

 • ehitise omaniku konsulteerimine,
 • objekti ülevaatus ja ehitise vastavuse kontrollimine ehitusloa saanud ehitusprojektile,
 • projekti muudatuste tegemine, mis ehitusseaduse alusel ei nõua uue ehitusloa taotlemist,
 • puuduvate dokumentide ja/või uuringute hankimine/tellimine,
 • ehitise kasutusloa/kasutusteatise taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest.

Kui soovid tellida teenust, pane kiri teele - info@devida.ee või võta meiega ühendust kontaktvormi kaudu

OSTUABI

Soovid soetada endale uue kodu? Sel juhul soovitame teha kindlasti ka ostueelne kontroll.

Ainult nii saad olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja omavolilisi muudatusi pole tehtud. Pane tähele, et kui eelmine omanik on teinud omavolilisi ümberehitusi, vastutab pärast ostu nende eest uus omanik ehk Sina.

Usalda ostueelne kontroll meie spetsialistide hoolde, et saaksid hiljem nautida muretut elu oma uues kodus.

Kinnisvara kontrolli käigus teostame järgnevat:

 • kontrollime, et ehitis vastaks ehitusprojektile,
 • selgitame välja, kas nii korteril kui ka majal tervikuna on kehtiv kasutusluba olemas või kas pärast ehitamist on esitatud kasutusteatis,
 • vaatame üle, et kinnistusraamatus kajastuvad andmed ühtiksid ehitisregistri andmetega,
 • veendume, kas kinnisturaamatu ja ehitisregistri andmete põhjal on tegemist elu- või mitteeluruumiga.

Kui saame olla Sulle abiks, anna meile teada - info@devida.ee.

PROJEKT

De Vida arhitektuurikeskuses töötavad kogenud ja loovad arhitektid, kes aitavad teostada Sinu ideid.

Lähtume alati tellija soovidest, pakume projekteerimisel omalt poolt parimaid lahendusi ning arvestame üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega.

Samuti ei pea Sa muretsema ehituslubade ja vajalike kooskõlastuste saamise pärast – tegeleme nendega ise.

Oleme Sulle abiks järgnevate hoonete projekteerimisel:

 • eramud,
 • paarismajad,
 • korterelamud,
 • büroohooned,
 • avalikud hooned.

EHITUSLUBA

EHITUSLOA/EHITISTEATISE TEENUS:

 •  ehitise omaniku konsulteerimine,
 •  objekti ülevaatus ja vajadusel ehitise ülesmõõdistamine,
 •  vajadusel olemasoleva algse projekti digitaliseerimine,
 •  ehitise ehitusprojekti nõuetekohane vormistamine,
 •  koostatud ehitusprojekti kooskõlastamine selleks ettenähtud ametiasutustes,
 • ehitise ehitusloa/ehitusteatise taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest.

Kui soovid tellida teenust, pane kiri teele - info@devida.ee või võta meiega ühendust kontaktvormi kaudu

EHITUSREGISTER

Ehitusregistrisse projekti ja dokumentide sisestamine ei pruugi olla just kõige lihtsam ja kiirem tegevus. Selleks, et saaksid hoida kokku mitmeid tunde ja väärtuslikke närvirakke, ulatavad meie kogenud spetsialistid Sulle heameelega abikäe ning teevad kõik vajaliku Sinu eest ära.

Anna endast märku ja teeme ära. Kirjuta info@devida.ee.

KASUTUSLUBA

KASUTUSLOA/KASUTUSTEATISE TEENUS:

 • ehitise omaniku konsulteerimine,
 • objekti ülevaatus ja ehitise vastavuse kontrollimine ehitusloa saanud ehitusprojektile,
 • projekti muudatuste tegemine, mis ehitusseaduse alusel ei nõua uue ehitusloa taotlemist,
 • puuduvate dokumentide ja/või uuringute hankimine/tellimine,
 • ehitise kasutusloa/kasutusteatise taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest.

Kui soovid tellida teenust, pane kiri teele - info@devida.ee või võta meiega ühendust kontaktvormi kaudu

ERIOMANDI SEADMINE

Korteriomandi aluseks on kinnisasja kaasomand, st korteriomand on kinnisasja kaasomanike õigussuhe. Korteriomandite loomisel eraldatakse kaasomanike kokkuleppega igale kaasomanikule teatud osa kaasomandis olevast hoonest, sellest tulenevalt võib eriomandit nimetada ka kaasomandist eraldatud omandiks.

OSTUABI

Soovid soetada endale uue kodu? Sel juhul soovitame teha kindlasti ka ostueelne kontroll.

Ainult nii saad olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja omavolilisi muudatusi pole tehtud. Pane tähele, et kui eelmine omanik on teinud omavolilisi ümberehitusi, vastutab pärast ostu nende eest uus omanik ehk Sina.

Usalda ostueelne kontroll meie spetsialistide hoolde, et saaksid hiljem nautida muretut elu oma uues kodus.

Kinnisvara kontrolli käigus teostame järgnevat:

 • kontrollime, et ehitis vastaks ehitusprojektile,
 • selgitame välja, kas nii korteril kui ka majal tervikuna on kehtiv kasutusluba olemas või kas pärast ehitamist on esitatud kasutusteatis,
 • vaatame üle, et kinnistusraamatus kajastuvad andmed ühtiksid ehitisregistri andmetega,
 • veendume, kas kinnisturaamatu ja ehitisregistri andmete põhjal on tegemist elu- või mitteeluruumiga.

Kui saame olla Sulle abiks, anna meile teada - info@devida.ee.

Saidile on lisatud Vene keel ja Inglise keel
+